Acasă

SCURT ISTORIC

La 1 septembrie 1962, într-o clădire nouă cu 16 săli de clasă şi 2 laboratoare, lua fiinţă Scoala Medie nr. 6 Galati. În anul 1972 s-a produs o schimbare în evoluţia viitoare a liceului prin transformarea lui în liceu industrial de specialitate. Statistic vorbind, în aceşti ani au terminat liceul cu diplomă de bacalaureat, 39 de promoţii, la a căror instruire şi educare pentru viaţă, pentru integrarea lor în societate au contribuit, cu toată ştiinţa şi profesionalismul lor, profesorii, inginerii si maiştrii instructori, directorii şi întreg personalul auxiliar.
Entuziasmul, tinereţea şi dorinţa spre a obţine rezultate cât mai bune în instruirea şi educarea elevilor a făcut ca între profesorii şcolii să existe o strânsă conlucrare şi prietenie care s-a păstrat neştearsă de scurgerea timpului.

VIZIUNEA ŞCOLII

În contextul reformei, şcoala noastră îşi propune realizarea unei formări personale la nivelul standardelor de pregătire din ţările Comunităţii Europene, adaptate la cerinţele unei societăţi moderne, democratice şi ale economiei de piaţă, urmărind concordanţa cu evoluţiile şi exigentele pieţii muncii şi implinirea vocatiei personale. Continuturile optionale asigură mobilităti şi flexibilităti în pregătire, adaptare la nevoile şi resursele locale, oferind absolvenţilor posibilitatea să-şi gaseasca un loc de muncă. Cultivând armonia relaţiilor interpersonale, profesorii îi ajută pe elevi să cunoască conţinutul codificărilor actuale ale drepturilor omului, să înteleagă importanţa lor pentru existenţa în stat a unei democraţii reale.

NOUTĂȚI AN ŞCOLAR 2021-2022

Şcoală postliceală

Informatică – Administrator rețele locale și de comunicații;

Electronică automatizări – Tehnician aparate electromedicale;

Transporturi – Tehnician transporturi auto interne și internaționale