Liceul Tehnologic
"Carol I" Galați

Istoric

Scurt istoric al liceului

Liceul Tehnologic ”Carol I” a fost înființată la 1 septembrie 1962, într-o clădire nouă cu 16 săli de clasă şi două laboratoare, construită în fostul cartier „Aviaţie”, bld George Coșbuc nr. 225, sub denumirea de „Şcoala Medie nr. 6” Galaţi. În acel an urmările războiului încă erau vizibile în oraşul Galaţi. Cele câteva şcoli care existau erau concentrate în centrul oraşului şi nu puteau cuprinde în totalitate copiii, al căror număr a devenit tot mai mare prin creşterea rapidă a numărului de locuitori ai municipiului nostru pornit spre o importantă dezvoltare industrială.

Liceul nostru a funcţionat în primul an al existenţei sale, anul şcolar 1962 – 1963, cu 4 clase a IX-a şi 12 clase de şcoală generală (a VI-a, a VII-a, a VIII-a), clase care au intrat treptat în lichidare. Prima promoţie de absolvenţi de liceu a fost cea din 1966.

În anul 1972 s-a produs o schimbare în evoluţia viitoare a Liceului Teoretic Nr. 6 prin transformarea lui în liceu industrial de specialitate, iniţial în subordinea Consiliului Popular al Judeţului Galaţi, iar ulterior în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, respectiv Regionala CF Galaţi, potrivit HCM nr. 663 din 9 iunie 1972. Hotărârea luată avea ca scop pregătirea forţei de muncă calificată în domeniul feroviar, necesară Regionalei CF Galaţi a cărei rază de cuprindere era extinsă pe teritoriul a şapte judeţe.

Începând cu anul 1975 Regionala de CF Galaţi s-a implicat în dezvoltarea patrimoniului liceului cu un program vast de investiţii, care în 5 – 6 ani îşi triplează valoarea. Baza materială s-a îmbogăţit cu un atelier de instruire practică cu două nivele, un internat cu 108 locuri, un punct termic, o cantină şcolară, o sală de sport, un transformator electric de 110 KWA.

Prin dispoziția nr. 76 din 31.12.1990 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, întocmită în baza adresei Ministerului Învățământului și Științei nr. 33847/26.06.1990 se transformă profilul și se schimbă denumirea unității din ”Liceul Industrial nr. 6” în Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate Galați.

În anul școlar 2012-2013 denumirea şcolii s-a schimbat în Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate conform HCL Galați nr. 95/18.10.2012.

Începând cu 1 septembrie 2019 noua denumire a liceului este Liceul Tehnologic ”Carol I” conform HCL Galați nr. 704/19.12.2018.
Liceul Tehnologic ”Carol I” școlarizează elevi din municipiul Galați, din alte orașe ale județului Galați (Berești, Târgul Bujor, Tecuci), precum și din zonele limitrofe municipiului și județului.

În instituţia noastră sunt promovate valori precum: binele, frumosul, adevărul, curajul, integritatea, altruismul, toleranţa, tenacitatea, perseverenţa, cooperarea, responsabilitatea, disciplina, toate acestea coroborate dezvoltând personalităţi complexe, armonioase, aflate în interdependenţă cu idealul educaţional promovat de societatea românească actuală, dar și de către cea europeană.

Şcoala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională care au la bază calitatea, performanţa, excelență, libertatea, reușită, competitivitatea, promovarea valorilor europene, ancorarea tinerilor în cadrul realităților europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în procesul instructiv-educativ, fundamentând autoeducaţia, respectiv educaţia permanentă necesară omului pe tot parcursul vieţii, permiţând, totodată, dezvoltarea personală a acestuia.