Liceul Tehnologic
"Carol I" Galați

Misiune, Viziune

Școala cea bună e aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța.

Viziunea școlii

Liceul Tehnologic „Carol I” vizează formarea educativă și profesională care are la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor, egalitatea şanselor pentru toţi elevii, astfel încât să se integreze socio-profesional şi să se poată adapta la schimbările economico-sociale.

Misiunea școlii

Liceul Tehnologic „Carol I”oferă tinerilor oportunităţi de formare iniţială şi continuă de înaltă calitate în domeniile electronică și automatizări, electromecanică, informatică și mecanică.

Valorile pe care le împărtăşim pentru reuşita în misiunea noastră, privind elevii, au menirea de a orienta gestionarea vieţii personale (sănătatea, împlinirea şi dezvoltarea personală), de a promova un stil de viaţă sustenabil, cetăţenia activă, incluziunea socială, antreprenoriatul şi integrarea pe piaţa muncii.

Demersul educativ se remarcă printr-o stimulare adecvată a inteligenței emoționale, prin dezvoltarea deprinderilor de comunicare eficientă şi relaționare, prin facilitarea dobândirii unei solide culturi generale și de specialitate, dar și prin cultivarea unei gândiri analitice și critice.