Liceul Tehnologic
"Carol I" Galați

Resurse materiale

ÎMPREUNĂ PREGĂTIM VIITORUL

Având o bază materială excelentă şi un corp profesoral bine pregătit, Liceul Tehnologic „Carol I” Galați pregăteşte viitorii specialişti în domeniile căutate pe piaţa forţei de muncă.

Mărturie a eforturilor şi a experienţei didactice a colectivului de profesori şi ingineri sunt rezultatele bune obţinute de elevii noştri la concursurile judeţeneşinaţionale, buna absorbţie a absolvenţilor noştri în piaţa muncii.

Posibilităţi pentru absolvenţi

După absolvirea clasei a XII‐a elevii
– pot primi, în afara Diplomei de Bacalaureat:

– Certificare competențe nivel liceal filieră tehnologică, de nivel 4, tehnician, cu specificarea specializării înscrise în structura formării pentru clasa a XII‐a;
– Certificare competențe nivel liceal filieră teoretică – pentru absolvenții de matematică-informatică la informatică;
– Certificate de competenţe lingvistice şi digitale nivel avansat şi experimentat.

– îşi pot continua studiile în cadrul universităţilor sau se pot angaja.

Asigurăm condiții optime de desfășurare a stagiilor de pregătire practică la agenți economici din domeniul specific calificării.

FACILITĂŢI PENTRU ELEVI

Liceul dispune de resurse care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico‐materiale la standarde europene.

– 15 săli de clasă
– 1 Laborator biologie
– 1 Laborator științe(fizică-chimie)
– 2 Laboratoare de informatică conectate la INTERNET prin fibră optică
– 1 Laborator mecanică/ transporturi
– 1 Laborator electronică – automatizări
– 1 Laborator electrotehnică/ electromecanică
– 1 Laborator aparatură electromedicală
– 3 Ateliere instruire practică

– Sală de sport cu dotări moderne
– Bibliotecă cu peste 15000 volume
– Cazare: Cămin de fete şi cămin de băieţi
– Sănătate: Cabinet medical şi Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică

Relaxare:
– Activitați extracurriculare
– Acces INTERNET Wireless, în incintă şi în curtea interioară, pentru elevii liceului nostru
– Teren de sport în aer liber cu gazon sintetic

Prin implicarea elevilor noştri în diverse activităţi educative şcolareşiextraşcolare, contribuim la formarea şi educarea caracterului acestora.

"Semeni fapte, culegi deprinderi, semeni deprinderi, culegi caracter, semeni caracter, culegi un destin."