Liceul Tehnologic
"Carol I" Galați

Resurse umane

Şcoala noastră este o cetate în marea cetate a oraşului Galaţi, din punct de vedere social, cultural, intelectual, profesional. O cetate specială care nu are ziduri, dar are o totală deschidere către spaţiul comun şcoală-comunitate, ceea ce permite făuritorilor de suflete, o implicare directă, individuală sau în echipă, în viaţa comunităţii.

Profesorii şcolii noastre sunt apreciaţi ca fiind bine pregătiţi, deoarece ştiu să adune lucrurile simple ale vieţii de zi cu zi şi să le transforme în pietre filozofale ale cunoaşterii şi devenirii. I-au învaţat pe cei din bănci să iubească şi apusul soarelui, nu doar răsăritul; şi ceaţa, nu doar limpezimea zilei; şi noaptea , nu doar crâmpeie de soare, care ne poartă in dorinţe înalte şi abrupte ca munţii; că avem nevoie acută să trecem prin viaţă cu luciditate, ca peste un pod frânt, ascultând susurul apei care curge domol şi limpede către viitor, mai mult decât să ne temem de podul fisurat şi de căderea noastră. Şi toate acestea pentru că soarele ne arată imaginea în oglinzi ce par la fel de nesfârşite ca şi tinereţea.

Orice ar deveni, oricât de bine ancoraţi în cotidian ar fi, tinerii ştiu de la profesorii lor că au obligaţia cunoașterii tradițiilor și obiceiurilor specifice poporului român, dezvoltării spiritului de admirație față de valorile autentice românești, extinderii modurilor de înțelegere și dezvoltare a abilităților de comunicare, cooperare, colaborare.

41 CADRE DIDACTICE
– 22 profesori titulari;
– 7 profesori suplinitori calificați;
– 12 profesori asociați.

Distribuția pe grade:
– 4 – doctorat;
– 23 – gradul I;
– 6 – gradul al II-lea;
– 4 – definitivat;
– 4 – debutanți.

Distribuția elevilor pe niveluri de școlarizare, în anul școlar 2022-2023 este următoarea:

– Liceal – ciclul inferior:
a) Învățământ cu frecvență, program de zi: 145 elevi;
b) Învățământ cu frecvență, program seral: 33 elevi;
c) Învățământ cu frecvență redusă: 25 elevi;

– Liceal – ciclul superior :
a) Învățământ cu frecvență, program de zi: 102 elevi;
b) Învățământ cu frecvență, program seral: 148 elevi;
c) Învățământ cu frecvență redusă: 66 elevi;

– Postliceal:
a) Învățământ cu frecvență, program de zi: 58 elevi;
b) Învățământ cu frecvență, program seral: 119 elevi;