Liceul Tehnologic
"Carol I" Galați

Documente manageriale

Proceduri - PO 078 (cu anexele aferente)
privind sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor prezentată

Proceduri - PO 083 (cu anexele aferente)
privind identificarea și prevenirea perturbărilor majore și de reglementare a concediilor și învoirilor