Dotare

Home   /   Dotare

Vă prezentăm dotarea şcolii noastre

 • 17 săli de clasă
 • Laboratoare de:
  • fizică
  • chimie
  • biologie
  • acţionări şi automatizări
  • electronică şi telecomenzi feroviare
  • material rulant
  • măsurări electrice şi electronice
  • solicitări şi măsurări tehnice
  • informatică
 • Cabinete de:
  • organe de maşini şi desen tehnic
  • motoare termice
 • Ateliere de:
  • lăcătuşerie
  • strungărie
  • electrotehnică si electronică
 • Cămin cu capacitate de 150 elevi
 • Cantină cu capacitate de 300 elevi
 • Bibliotecă – 2200 volume
 • Sală de sport
 • Resurse umane:
  • 45 de profesori, ingineri si maistri
  • 23 angajati, personal didactic auxiliar si tehnic administrativ