INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Home   /   INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Informare publică și relații cu publicul

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

            Pentru mai multe detalii consultaţi:
– Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
– Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, Hotărârea 123/2002

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa liceului (Str. George Coşbuc nr. 225, Galaţi). În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
– Cerere solicitare informaţii de interes public
– Reclamaţie administrativă 1
– Reclamaţie administrativă 2
– Model raspuns solicitare informaţii de interes public

 

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:
– Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi;
– Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi;
– Coordonatele de contact ale Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
– Programele şi strategiile proprii;
– Documentele de interes public;
– Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de către direcţiile din cadrul Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si funcţionare a unitatilor din învăţământul preuniversitar;
– Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
Contacte:

Liceul Tehnologic „Carol I” Galați
Bd-ul. George Coşbuc Nr. 225

Tel. Director: 0236.319.422
Tel secretariat : Tel-Fax: 0236.319422
Tel administraţie : 0236.494.599
Purtătorul de cuvânt în relația cu mass-media:
prof. Ciobotaru Georgiana, Tel.  0236.319.422
Adresa de e-mail: secretariatcfr@yahoo.ro
Adresa paginii de internet: http://liceulcfrgalati.ro/