ACTIVITATEA A1

A1 ACTIVITATEA 1: GRĂDINIȚA ATRACTIVĂ

  • Subactivitatea A.1.1. Identificarea, selectarea, menținerea in sistemul de învățământ a unui număr de 305 copii.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:Expert selecție si gestiune grup țintă.

Rezultate previzionate R1.1. – 305 copii anteprescolari, preșcolari selectați pentru participarea la GRADINITA ATRACTIVA.

 

  • 2. Subactivitatea 1.2. – Derulare activitate specifica – Ateliere magice

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:Experți ateliere magice – educație preșcolara

Rezultate previzionate R1.2. – 305 copii anteprescolari, preșcolari participanți la activități de tip Ateliere magice din cadrul activității principale – GRADINITA ATRACTIVA

 

  • 3. Subactivitatea 1.3. – Activități pregătitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmează sa intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate: Expert educație

Rezultate previzionate R1.3. – 305 copii anteprescolari, preșcolari beneficiari de activități pregătitoare, educative si de orientare pentru trecerea intr-un alt ciclu școlar din cadrul activității principale – GRADINITA ATRACTIVA.

 

  • 4. Subactivitatea1.4 – Activități extracurriculare orientate spre nevoile copilului.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate: Experții suport.

Rezultate previzionate –  R1.4. – 245 de copii preșcolari beneficiari de activități extra curriculare din cadrul activității principale – GRADINITA ATRACTIVA.

 

  • 5. Subactivitatea 1.5 – Consilierea si orientarea școlară

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate: Experți consiliere /logoped/mentor

Rezultate previzionate R1.5. – 305 de copii anteprescolari, preșcolari beneficiari de activități de consiliere si orientare școlară in cadrul activității principale – GRADINITA ATRACTIVA.

 

  • 6. Subactivitatea1.6 – Sprijin material – acordat copiilor pentru facilitarea ajungerii acestora la activități educaționale (îmbrăcăminte, încălțăminte, gustări/mese calde, etc.)

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experții suport ai echipei de management.

Rezultate previzionate R1.6. – 245 de copii preșcolari beneficiari de sprijin material in cadrul activității principale – GRADINITA ATRACTIVA constând in pachet îmbrăcăminte si încălțăminte, gustări/mese calde.