ACTIVITATEA A2

A2. ACTIVITATEA 2 – PROGRAMUL SCOALA DUPA SCOALA

  • Subactivitatea 2.1. – Identificarea, selectarea, menținerea in sistemul de învățământ a unui număr de 505 copii.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  2 Experți grup țintă

Rezultate previzionate R 2.1.505 copii identificați, selectați, menținuți in sistemul de învățământ din 3 structuri școlare.

 

  • Subactivitatea 2.2. DERULARE PROGRAM “SCOALA DUPA SCOALA

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți activitate „școală după școală” – cadre didactice.

Rezultate previzionate R 2.2. – 505 copii beneficiari ai programului “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”.

 

  • Subactivitatea 2.3. Activități pregătitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmează sa intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea abandonului școlar.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Expert educație.

Rezultate previzionate R 2.3. – 250 copii beneficiari ai activităților pregătitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmează sa intre într-un alt ciclu școlar.

 

  • Subactivitatea 2.4. Activități extracurriculare.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți activități extra curriculare

Rezultate previzionate R 2.4. – 505 copii beneficiari ai activităților extra curriculare.

  • Subactivitatea 2.5. Consilierea si orientarea școlară

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți consiliere

Rezultate previzionate R 2.5. – 505 copii beneficiari ai activităților de Consiliere si orientare școlară.

 

  • Subactivitatea 2.6. Sprijin material pentru copii pentru facilitarea ajungerii acestora la activități educaționale.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți suport managementului de proiect.

Rezultate previzionate R 2.6. – 505 copii beneficiari ai sprijinului material constând in Îmbrăcăminte si încălțăminte, Sprijin material pentru asigurarea de rechizite si materiale de învățare pentru copii, Gustări/mese calde.

 

  • Subactivitatea 2.7. Sprijin financiar pentru copiii cu frecventa regulata la școala.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți suport managementului de proiect.

Rezultate previzionate 2.7. – 505 copii beneficiari ai sprijinului financiar.