ACTIVITATEA A3

A3. ACTIVITATEA 3 – PROGRAM INTEGRAT DE „A DOUA ȘANSĂ”

 

  • Subactivitatea 3.1. Aducerea, readucerea in sistemul de învățământ a copiilor care nu sunt înscriși in sistem sau au abandonat.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Expert selecție si gestiune grup țintă.

Rezultate previzionate R 3.1. – 207 copii readuși in sistemul de învățământ a copiilor care nu sunt înscriși in sistem

sau au abandonat.

  • Subactivitatea 3.2. Derulare program A DOUA SANSA

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți activitate „a doua șansa” – cadre didactice, consilieri, etc.

Rezultate previzionate R 3.2. – 207 copii beneficiari a programului A DOUA SANSA.

  • Subactivitatea 3.3. Consilierea si orientarea școlară

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți consiliere si orientare școlară, Expert educațional.

Rezultate previzionate  R 3.3. – 207 copii beneficiari ai activității de consiliere si orientare școlară.

 

  • Subactivitatea 3.4. – Sprijin financiar pentru elevi/adulți cu frecventa regulata la școala

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți suport.

Rezultate previzionate R 3.4. – 207 copii beneficiari de sprijin financiar pentru participare la programul A doua Șansa.

 

  • Subactivitatea 3.5. Sprijin material pentru copii pentru facilitarea ajungerii acestora la activități educaționale.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți suport.

Rezultate previzionate R 3.5. – 207 copii beneficiari de sprijin material pentru participare la programul A doua Șansa.