ACTIVITATEA A4

A4. ACTIVITATEA 4 – PROGRAME DE EDUCAȚIE PARENTALA

 

  • Subactivitatea 4.1. Identificarea grupului țintă si a nevoilor acestora – 100 de părinți/tutori.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Expert selecție si gestiune grup țintă.

Rezultate previzionate R 4.1. – 100 parinti/tutori identificați pentru participarea la activitate.

  • Subactivitatea 4.2. Furnizarea unor servicii de informare si consiliere privind relația scoală-familie, școala comunitate; rolul familiei în asigurarea succesului școlar al copilului inclusiv programe de mentorat pentru copii si familie cu scopul integrării in societate /comunitatea din care face parte.

 

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Responsabil educație

Rezultate previzionate R 4.2. – 100 parinti/tutori beneficiari a unor servicii de informare si consiliere.

 

  • Subactivitatea 4.3. Activități de educație pentru parinti (sănătate, igiena si nutriție sănătoasa, educație privind protejarea mediului, desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturala, educație sociala, civica, cetățenie activa ).

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Responsabil educație

Rezultate previzionate R 4.3. – 100 parinti/tutori beneficiari de educație pentru protejarea mediului, sănătate, igiena si nutriție sănătoasa, educație privind desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturala, educație sociala, civica, cetățenie activa etc.