ACTIVITATEA A5

A5. ACTIVITATEA 5. Dezvoltarea de mecanisme locale pentru susținerea procesului educațional.

 

  • Subactivitatea 5.1. Dezvoltarea de parteneriate între scoli si autorități locale si angajatori locali, în scopul asigurării sustenabilității din perspectiva instituționala, financiara si/sau a responsabilității sociale.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Expert dezvoltare parteneriate

Rezultate previzionate R 5.1. – 1 parteneriat dezvoltat între scoli si autorități locale si angajatori locali.

 

  • Subactivitatea 5.2. Desfășurarea de activități de informare si conștientizare locala

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Expert comunicare locala.

Rezultate previzionate R 5.2. – 1 campanie de informare si conștientizare locala desfășurata.