ACTIVITATEA A6

A6. ACTIVITATEA 6 – Programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice si personalului de sprijin

 

  • Subactivitatea 6.1. Dezvoltare de competente transversale

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  externalizare

Rezultate previzionate R 6.1. – 260 de cadre didactice si personal suport participante la programe de dezvoltare de competente transversal din care minim 94 persoane sunt din școlile partenere, respectiv 36%.

 

  • Subactivitatea 6.2. Crearea/dezvoltarea de rețele de sprijin profesional.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  Experți echipa de implementare + grup țintă.

Rezultate previzionate R 6.2. – 260 de cadre didactice si personal suport participante la evenimente de schimb de bune practici din perspectiva creării/dezvoltării de rețele de sprijin profesional.