ACTIVITATEA A7

A7. ACTIVITATEA 7  Transversala – Managementul de proiect.

 

  • 1. Asigurarea resurselor proiectului, monitorizare, evaluarea si controlul intern al implementării proiectului.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  echipa managerială

Rezultate previzionate R 7.1. – Contracte de munca încheiate/ contracte de furnizare materiale/servicii încheiate, etc.

 

  • 2 Raportarea proiectului.

Perioadă de implementare: 9 Mai 2018 – 8 Mai 2021

Resurse umane alocate:  echipa managerială

Rezultate previzionate R7.2. – Raportarea periodica a proiectului.